Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Recepcja Medyczna Recepcja Medyczna
NAJSZYBSZY DOSTĘP DO PRYWATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE

recepcja, medyczna, wolne, terminy, wizyty, usługi, medyczne, usługa, medyczna, lekarze, lekarz, lekarza, specjalizacje, placówki, placówka, polityka, prywatnosci

Dzień dobry, W czym możemy pomóc?

Wolne terminy! Zarezerwuj on-line. Dostęp do prywatnych usług medycznych 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
Polityka prywatności

§ 1. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest BM5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. XII Poprzeczna 7, NIP 952-210-59-55, REGON 142871220 (Administrator). Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). oraz przepisami wykonawczymi.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.

6. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których konta zostały zablokowane ze względu na niedozwolone korzystanie z usług Serwisu Administrator może odmówić usunięcia danych.

7. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt przez recepcja@recepcjamedyczna.pl

§ 2. Przechowywanie i ochrona informacji

1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

2. Administrator prowadzi statystyki i badania dotyczące sprzedaży Usług, ruchu w sieci, analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z podmiotami trzecimi, jednak żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

3. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

§ 3. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

1. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”, pozwalająca na zapisywanie na komputerze Użytkownika Serwisu informacji, które serwer Administratora może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Użytkownika.

2. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.

3. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).